Laboratorium projektowania sieci komputerowych
Projekt logiczny sieci


Prowadzący

Jacek Rak (jrak(at)eti.pg.gda.pl, WETI 145)


Zajęcia odbywają się w sali 142 - stary budynek.


Wymagania


Punktacja

Punkty (maksymalnie 5.0) będzie można zdobyć wyłącznie podczas sprawdzianu przeprowadzonego pod koniec zajęć. Sprawdzian (test wyboru) będzie dotyczył wyłącznie zagadnień omówionych podczas zajęć.

Zajęcia będą miały charakter wykładowo-dyskusyjny i dotyczyły następujących zagadnień

  1. Hierarchiczny model sieci
  2. Rola nadmiarowości w projektowaniu sieci
  3. Sposoby adresacji
  4. Ograniczenia rutingu klasowego
  5. Routing bezklasowy
  6. Dobór protokołów rutingu w zależności od charaktery projektowanej sieci

Literatura

  1. Podstawy działania sieci IP
  2. Uproszczony opis mechanizmów adresowania i routingu IP
  3. J.Woźniak, K.Nowicki; "Sieci LAN, MAN i WAN - protokoły komunikacyjne"